State Committee
Students Federation of India West Bengal State Committee Members

1) Saiyad Nurul Hassan
2) Sandipan Das
3) Kamrin Banu
4) Debasish Ray
5) Dhrubojyoti Saha
6) Shahnaoyaj Hossain
7) Prasenjit Mudi
8) Bimal Das
9) Munmun Chatterjee
10) Partha Das
11) Arindam Ghosh
12) Nabanita Chakraborty
13) Gopal Das
14) Suvankar Karmakar
15) Sujay Pal
16) Jaygopal Kar
17) Koyel Nayek
18) Dipankar Majhi
19) Gautam Das
20) Poritosh Patnaik
21) Pritam Gayen
22) Tanmoy Utthasini
23) Gitashree Sarkar
24) Bikash Jha
25) Soumyajit Rajak
26) Ria De 
27) Arjun Ray
28) Jahangir Ali Biswas
29) Rajib Das
30) Riya Dutta
31) Dipankar De
32) Subrata Siddhanta
33) Binod Ghosh
34) Priti Mahato
35) Chandam Som
36) Rajesh Sekh
37) Suman Ghosh
38) Tista Basu (Invitee)
39) Apurba Pramanik
40) Pratikur Rahaman
41) Tuhin Bhandari
42) Tanushree Mandal
43) Kausunbha Dasgupta
44) Shatadal Chatterjee
45) Wrik Chakrabarty
46) Wasif Iqbal
47) Subhrajit Das
48) Surajit Sarkar
49) Saurav Das
50) Saurav Sarkar
51) Nur Alam
52) Anjan Sen
53) Dipak Barman
54) Mahananda Biswas
55) Subhralok Das
56) Akik Hassan
57) Sagar Sharma (Invitee)
58) Imran Ali
59) Sautam Mahato
60) Arkaprava Sanyal
61) Priyanka Sarkhel
62) Manab Laha
63) Rituparna Mitra
64) Sudipta Chanda
65) Rakibul Sardar
66) Sumit Ghosh
67) Sukanta Sarkar
68) Tanmoy Das
69) Souma Banerjee
70) Arunanjan Saha
71) Shabnam Banerjee
72) Subhajit Bagchi
73) Arnab Bose
74) Aniruddha Chakroborty
75) Soham Mukherjee
76) Sabuj Das
77) Samanwoy Raha 
78) Saumitra Ghoroi
79) Punam Ghosh
80) Ayan Pramanik
81) Tarikul Anowar
82) Abhijit Bally
83) Tapas Sardar
84) Babusona Sarkar
85) Mitrangshu Mandal
86) Srijan Bhattacharyay
87) Pritha Tah
88) Anirban Roychowdhury
89) Saptarshi Deb
90) Pratik Das
91) Joseph Hossain
92) Selim Khan
93) Saumen Kisku
94) Saswati Saha
95) Mayukh Biswas
96) Saugata Panda
97) Madhuja Sen Roy
98) Debajyoti Das
99) Santanu Sinha (Invitee)